Sloopwerken

 

Slopen is in deze tijd meer dan alleen maar een gebouw opblazen of een sloopkogel gebruiken om een gebouw met de grond gelijk te maken. Omdat de ruimte een kostbaar goed is geworden in ons drukbevolkte land,is slopen tegenwoordig echt een vak dat wordt uitgevoerd met modern materiaal en gespecialiseerde werknemers. Vermeulen sloop- en milieutechnieken is reeds decennia lang een gerenommeerd sloopbedrijf en heeft ruimschoots bewezen haar professie tot in de puntjes te beheersen.

Zo gaat er aan elke opdracht een grondige voorbereiding vooraf waarbij wordt gekeken naar de meest efficiƫnte en minst belastende werkwijze voor het milieu en de omgeving, dit onderzoek wordt uitgewerkt tot een Sloop- en Veiligheidsplan. Vermeulen sloop- en milieutechnieken regelt het complete project van A tot Z, van het aanvragen van vergunningen tot het bouwrijp opleveren.

Herontwikkeling van verouderde bebouwing, mede door middel van slooptechnische ingrepen, vormt steeds vaker de meest logische en economische oplossing. Bij de uitvoering van deze binnenstedelijke sloopprojecten is het natuurlijk van belang de omgevingshinder tot een minimum te beperken. Vermeulen sloop- en milieutechnieken beschikt hier over een zeer ruime ervaring in de verschillende disciplines van het slopen en kenmerkt zich door een gedegen en vindingrijke aanpak van projecten, waarbij kwaliteit van milieu en leefomgeving voorop staan.

De afgelopen jaren is grote vooruitgang geboekt in onze slooptechnieken, deze methodes zorgen voor een zo hoog mogelijk resultaat. Vermeulen sloop- en milieutechnieken werkt door heel Nederland en aan de hand van een meer dan adequaat machinepark bestaande uit hydraulische sloopmachines voorzien van de meest moderne sorteergrijpers, sloophamers, schrootscharen en betonvergruizers, als ook elektrisch materieel boor beperkte ruimte. Al deze apparatuur staat borg voor zo min mogelijk overlast voor de omwonenden.

Vanuit het milieu- en kostenaspect is het belangrijk op ieder sloopproject vanaf de bron de diverse vrijkomende deelstromen te sorteren. Vermeulen sloop- en milieutechnieken gaat bij sloopwerken zeer selectief te werk teneinde de afkomende materialen op een dusdanige wijze van elkaar te scheiden zodat deze voor hergebruik in aanmerking kunnen komen.

Ook aan de veiligheid op het werk voor de medewerkers, toezichthouders en bezoekers wordt veel aandacht besteed. Vermeulen sloop- en milieutechnieken beschikt over diverse persoonlijke en algemene veiligheidsmiddelen om in alle omstandigheden een optimale veiligheid te kunnen waarborgen.Op het gebied van organisatorische, milieu- en veiligheidsaspecten van het werk hanteert Vermeulen sloop- en milieutechnieken een streng kwaliteitsbeleid. Het kwaliteitsmanagement houdt zich bezig met het implementeren, onderhouden en verbeteren van het kwaliteitssysteem.

De toenemende regel- en wetgeving trekt een zware wissel op de parate kennis van milieuzaken, veiligheid en de daadwerkelijke toepassing hiervan in de praktijk. Deze factoren hebben van milieu- en sloopwerkzaamheden een inhoudelijke specialisme gemaakt waarin personeel, materiaal, ervaring en bewezen kennis van zaken doorslaggevend zijn.