Demontagewerken

 

Vermeulen sloop- en milieutechnieken beschikt over zeer ruime ervaring in de verschillende disciplines van demontagewerk en kenmerkt zich door een gedegen en vindingrijke aanpak van projecten. Bij demontage of milieukundige/circulaire sloop is meer hergebruik mogelijk van afkomende onderdelen en materialen.
Hierbij gaat het om hergebruik in ongeschonden staat, want hergebruik staat bovenaan de ladder van het milieutechnisch denken.

Vanuit milieu- en kostenoogpunt is het belangrijk op ieder demontageproject vanaf de bron de diverse vrijkomende deelstromen te sorteren. Vermeulen sloop- en milieutechnieken gaat bij demontagewerken zeer selectief te werk, naast het vakkundig verwijderen van de bruikbare onderdelen worden de overige sloopmaterialen gescheiden en aangeboden voor recycling of ter plekke hergebruikt.

Wij hebben diverse demontagewerkzaamheden uitgevoerd in verschillende sectoren, van petrochemie, utiliteitsbouw, procesindustrie tot elektriciteitsproductie. Of het nu gaat om het ontmantelen van chemische plants, installaties of civiele objecten, alle projecten zijn weer een uitdaging die elke hun eigen eisen stellen. Vermeulen sloop- en milieutechnieken beschikt dan ook over een team dat altijd met een passende oplossing komt voor onze opdrachtgevers.

Voor het uitvoeren van kleine of grote demontages beschikken wij over de modernste apparatuur en technieken, maar bovenal de ervaring en ‘knowhow’ van ons gediplomeerde personeel. Doorslaggevende factoren voor kwaliteitswerk zijn immers kennis van zaken. Zo wordt er voor elk project een werkplan gemaakt waarin de demontageprocedure beschreven staat.

Ook aan de veiligheid op het werk voor de medewerkers, toezichthouders en bezoekers wordt veel aandacht besteed. Vermeulen sloop- en milieutechnieken beschikt over diverse persoonlijke en algemene veiligheidsmiddelen om in alle omstandigheden een optimale veiligheid te kunnen waarborgen.