Bodem- en Tanksanering

 

Bij het verwijderen of voorkomen van bodemverontreiniging is een doeltreffende benadering een vereiste, een benadering die leidt tot een afdoende en totale oplossing.
Vermeulen sloop- en milieutechnieken beschikt over milieuspecialisten op het gebied van onderzoek, uitvoering en begeleiding.Op basis van praktische gegevens kan snel helderheid worden verschaft en vervolgens een plan van aanpak worden opgesteld. Vermeulen sloop en milieutechnieken staat voor een verantwoorde uitvoering,  wij dragen zorg voor een gecoördineerde en efficiënte werkwijze, zodat het beoogde doel zo snel mogelijk wordt bereikt, het geen kosten besparend werkt.

Wij werken volgens de laatste normen en richtlijnen van het BRL SIKB-7000.bodemsanering

Op het gebied van bodemsanering biedt de volgende diensten:
• risico evaluatie (het berekenen van de risico’s voor mens en milieu bij geconstateerde verontreiniging);
• saneringsplan (een volledig uitgewerkt plan met een kostenramingen, toe te passen saneringstechnieken);
• uitvoering van totale saneringen;
• directievoering (het coördineren van totale saneringsprojecten inclusief de nazorg en een evaluatierapport).

Tevens is Vermeulen in staat tot het ontgraven en verwijderen van ondergrondse opslagtanks variërend van 3m³ tot 100 m³ met wisselend restproduct zoals: huisbrandolie, diesel, afgewerkte olie, FSII contaminaat (spoelvloeistof), kerosine e.d.