Windturbines

Windturbines

Demontage en sloop van 10 windturbines aan het Hartelkanaal

Langs de Europaweg in het Europoortgebied heeft Vermeulen in opdracht van Siemens een interessante klus geklaard. Langs het Hartelkanaal moesten tien windturbines, een van de grootste projecten van ENECO Energie, worden gedemonteerd om plaats te maken voor nieuwe molens. Technisch waren de turbines nog in goede staat, maar economisch gezien door het beperkte vermogen van 500 kw wat minder rendabel en dus is besloten ze te vervangen.

De partijen waarmee Vermeulen te maken had voor deze opdracht, waren naast Siemens, Eneco, het Havenbedrijf Rotterdam en Kuwait Petroleum Europoort (de windturbines staan immers vlakbij een leidingstraat van deze oliemaat-schappij). Een veelzijdige klus! De turbines werden losgekoppeld van het Eneco-net en spanningsloos gemaakt en daarna gefaseerd en in losse onderdelen van de locatie afgevoerd. De wind-molens aan het Hartelkanaal werden ter plekke gedemonteerd. Op de locatie zelf was het niet toegestaan om met snij-branders te werken zodat alle bouten (duizenden) en vestigingsmiddelen stuk voor stuk handmatig zijn losgedraaid. Als eerste zijn de rotors (6500 kg) gedemonteerd van de gondel (22500 kg).

Vervolgens werd de gondel losgekoppeld en met behulp van een zware telekraan naar beneden getakeld. De masten bestonden uit twee delen, die na het afhijsen werden afgevoerd om elders in het industriegebied tot kleinere stukken te worden gesneden. Voor de werkzaamheden stonden vier weken gepland. Een machtige tegenspeler in het geheel bleek echter de wind. Een aantal dagen tijdens het project was die zo sterk dat de zware kraan waarmee de klus moest worden geklaard niet kon worden ingezet. Tevens waren om goed te kunnen werken met de kranen beschermende maatregelen nodig voor het ondergrondse leidingnet van KPE. Over de tracĂ© werden dragline schotten en staalplaten uitgelegd om de onderliggende leidingen te beschermen. Nadat de molendelen waren gedemonteerd en afgevoerd zijn met behulp van zware hydraulische kranen voorzien van pneumatische hamers de acht bij acht meter dikke fundamenten met bewapening gesloopt. De eindafwerking van de locaties vond plaats na de sloop van de oude wind-turbine fundamenten, bestaande uit een zestal heipalen van 31 (!) meter lengte per fundatie. (Elke paal met een gewicht van 15 ton). Omdat de lokatie direct naast het Hartelkanaal lag, had het verwijderen van deze lange heipalen de nodige technische consequenties. In overleg met de betrokken partijen is besloten om met behulp van een zogenaamde “casing” methode de palen te trekken.
Specificaties Turbines

Gondel 22.000 kg
Rotor 6.500 kg
Mast 1 18.000 kg L 20 meter
Mast 2 14.000 kg L 19 meter