Nuenen

Nuenen

Wat als een kleine klus begon is uiteindelijk een groot project geworden. Het begon als een asbestsanerings klus waarbij wij delen van het winkelcentrum asbestvrij werden gemaakt. Maar naarmate het project vorderde bleken er veel meer besmettingen is het centrum te zitten. Dit bleek niet de grootste uitdaging in dit project.

Uit onderzoek dat verricht is in het winkelcentrum bleek dat de balken die het dak ondersteunen, het gewicht niet aankon. Hierdoor werd het winkelcentrum volledig gesloten wegens gevaar voor instorting. Vermeulen heeft hierbij geholpen met het plaatsen van stempels onder de steunbalken.